ImageTatranské Matliare sú rekreačno-liečebná osada pri ceste Slobody, východisko na turistiku do východnej časti Vysokých Tatier. Nachádzajú sa tu Vojenské klimatické kúpele sú zariadením Ministerstva obrany SR. Neďaleko terajších Tatranských Matliar stála už v 14. storočí sezónna pastierska usadlosť veľkolomnického veľkostatku.

Z histórie:

 • pol. 19. storočia - bola postavená horáreň huncovského komposesorátu
 • 1884 - Matej Loisch si v blízkosti horárne postavil vlastnú poľovnícku chatu, ktorú neskôr sprístupnil verejnosti
 • 1889 - Matej Loisch postavil väčší 27-izbový  turistický hotel Skalnatý potok s reštauráciou a kúpeľným domom
 • 1914-1918 - zriadenie vojenskej liečebne pľúcnej tuberkulózy
 • 1928 - do prevádzky dali novostavbu civilnej zotavovne Esplanade
 • 1945 - po 2. svetovej vojne osadu prevzala vojenská zdravotná správa
 • 1982 - vyrástla veľkokapacitná zotavovňa Východoslovenských železiarní v Košiciach Metalurg

Turistika:

 Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all