Najdlhšia a najrozľahlejšia dolina na severnej strane Tatier a určite jedna z najkrajších dolín Tatier. Dlhá je 10km. Dolná časť doliny je lesnatá, horná časť sa rozvetvuje do rôznych údolí a žľabov, ktoré pri pohľade z dolnej časti vytvárajú nádherný panoramatický obraz skalného amfiteátru. Dolinou preteká divoká horská riečka Biela voda ktorá na väčšine svojho toku ohraničuje Slovensko-Poľskú hranicu.

Vodopády

Hviezdoslavov vodopád sa nachádza v hornej časti Bielovodskej doliny, vyteká zo Zeleného Kačacieho plesa po skalných prahoch Kačacej doliny, vysoký je 15m. Ťažký vodopád je 12m vysoký vodopád vytekajúci z Ťažkého plesa.

Plesá

V odnoži Žabia Bielovodská dolina sa nachádzajú Vyšné a Nižné Bielovodské Žabie pleso z ktorých vyteká Žabí potok ktorý sa vlieva do Bielej vody. Na dne Ťažkej (Českej) doliny leží Zmrzlé pleso (1762m) a pod ním Ťažké pleso (1611m). Pri výstupe Litvorovou dolinou sa po pravej strane nachádza Kačacia dolina s dvomi plesami Zeleným Kačacím plesom (1575m) a maličkým Kačacím plesom, ďalej chodník vedie popri Litvorovému plesu (1860m) až k Zamrznutému plesu (2043m). Za Zamrznutým plesom sa turistický chodník rozdeľuje smerom na sedlo Prielom alebo Poľský hrebeň.

PrístupTip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all