Slavkovská dolina je malá terasovitá dolina, zo západu ohraničená hrebeňmi Granátových veží, zo severu rázsochou Slavkovského štítu, tiahnuca smerom na východ. V dolnej časti doliny v pásme kosodreviny v blízkosti Tatranskej Magistrály sa skrývajú malé Slavkovské plieska.

Batizovská dolina je divoká, pomerne krátka dolina na západe ohraničená hrebeňom končistej, na severe stenami Kačacieho a Batizovského štítu a mohutnými zrázmi Gerlachovského štítu na východe. Doline však dominuje Batizovský štít. Dolina je tvorená skalnatými a morénovými prahmi.

Dolina Bielych plies je severozápadnou odnožou doliny Bielej vody. Morénovitá dolina ohraničená hrebeňmi Kozieho a Jahňacieho štítu a Belianskej kopy. Dlhý severovýchodný hrebeň Jahňacieho štítu pozvoľna klesá do Kopského sedla, v ktorom sa končí hlavný hrebeň Vysokých Tatier a začínajú Belianske Tatry. V doline je niekoľko plies z ktorých najznámejšie sú Trojrohé a Veľké Biele pleso.

Dolina Bielej vody je veľká zalesnená dolina vo východnej časti Vysokých Tatier ktorou vedú turistické chodníky do záveru doliny. Dolina sa rozvetvuje na dolinu Zeleného plesa , dolinu Bielych plies a dolinu Predné Meďodoly pod Belianskymi Tatrami. Dolinou preteká Biely potok napájaný z potokov troch dolín, Zeleného, Bieleho a Napájedlového potoka. Dolina bola sprístupnená turistickými chodníkmi v 70.rokoch 19.storočia.

Dolina na juhovýchodnom úpätí Kriváňa. Zo severu ju ohraničuje Krátka. Z východu je to Jamský hrebeň ktorý tvoria Jamské veže, Krátka veža a Jamská kopa. Zo západu ju ohraničená južným hrebeňom vybiehajúcim z Kriváňa. Dolina je turisticky neprístupná.

Vysoko položená dolina nad Tatranskou Lomnicou (885m). Nachádza sa pod mohutnými stenami Lomnického (2634m) a Kežmarského štítu (2656m). Lomnický štít je sprístupnený visutou lanovkou z Tatranskej Lomnice. Z Lomnického štítu je nádherný výhľad na Kriváň, Ľadový štít, Gerlachovský štít, Prostredný hrebeň oddeľujúci Veľkú a Malú Studenú dolinu. Skalnatá dolina bola vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu.

Západná odnož doliny Bielej vody s malebným Zeleným plesom pri ktorom je postavená Chata pri Zelenom plese (Brnčalova chata). Nad dolinou je mohutný skalný amfiteáter vytvorený vysoko položenými kotlinami a dolinami. Dolina sa nachádza na hranici Vysokých a Belianskych Tatier.

Dolina v severnej časti Vysokých Tatier dlhá 8km. Spodný zalesnený úsek sa začína pri Tatranskej Javorine (1000m) a pokračuje smerom na juh. Spodný úsek sa len pozvoľna dvíha, zato horný úsek má vysokohorský ráz. Javorová dolina je zo západu ohraničená masívom Širokej, z juhozápadu je to hrebeň Javorových štítov a veží. V strednej časti sa dolina rozvetvuje na mnoho menších dolín.

Terasovitá vysokohorská dolina dlhá asi 4km. Od Veľkej Studenej doliny z juhozápadu ju delí hrebeň Prostredného hrotu, na severe a severozápade hlavný hrebeň Vysokých Tatier a na východe je to rázsocha Lomnického štítu. Dolinou preteká Malý Studený potok. Malá Studená dolina je považovaná za jednu z najkrajších dolín na južnej strane Tatier.

Turisticky často navštevovaná 7km dlhá dolina, otvorená smerom na východ. Zo severovýchodu je ohraničená hrebeňom Prostredného hrotu ktorý ju oddeľuje od Malej Studenej doliny, zo severu hrebeňom Javorového štítu. Z juhu je ohraničená hrebeňom Bradavice (2476m) a masívom Slavkovského štítu (2452m). Dolinou preteká Veľký Studený potok.

Najdlhšia a najrozľahlejšia dolina na severnej strane Tatier a určite jedna z najkrajších dolín Tatier. Dlhá je 10km. Dolná časť doliny je lesnatá, horná časť sa rozvetvuje do rôznych údolí a žľabov, ktoré pri pohľade z dolnej časti vytvárajú nádherný panoramatický obraz skalného amfiteátru. Dolinou preteká divoká horská riečka Biela voda ktorá na väčšine svojho toku ohraničuje Slovensko-Poľskú hranicu.

Dolina je dlhá 6km, otvorená na juhovýchod. Dolná časť je zalesnená, horná je terasovitá a skalnatá. Dolina sa rozprestiera na úpätí majestátneho Gerlachovského štítu. Dolina je pomenovaná podľa osady Veľká, ktorá je dnes súčasťou Popradu.

Terasovitá dolina ležiaca juhozápadne od Štrbského Plesa, je 3,5km dlhá. Zo západu je ohraničená hrebeňom Ostrej, zo severu sa nad dolinou vypína Furkotský štít (2403m), z východu ju ohraničuje Soliskový hrebeň. Dolinou preteká Furkotský potok.

Terasovitá dolina dlhá 6km. Začína sa od Štrbského Plesa a pokračuje smerom na severozápad. Zo západu je ohraničená Soliskovým hrebeňom, zo severu Štrbským štítom a z východu hrebeňom Bášt.

Mengusovská dolina je 8km dlhá rozvetvená dolina, jedna z najväčších a najkrajších dolín vo Vysokých Tatrách. Zo západu ju ohraničuje hrebeň Bášt s najvyšším vrcholom Satan (2421m), zo severu je to hlavný hrebeň Vysokých Tatier (od Čubriny po Popradský Ľadový štít), z východu rázsocha Končistej.

Temnosmrečinská dolina sa začína na hornom konci Kôprovej doliny. Dolina je zo severu ohraničená hlavným hrebeňom Tatier na konci ktorého sa vypína Čubrina (2378m), z juhu je to Prostredný chrbát s najvyšším Kôprovským štítom. Dolina nie je priechodná. K Nižnému Temnosmrečinskému plesu vedie [turistický chodník].

Rozľahlá asi 11km dlhá dolina ktorá rozdeľuje Vysoké a Západné Tatry. Od Tichej doliny ju delí hrebeň Veľká kopa, zo severu je ohraničená hlavným hrebeňom Tatier a z východu je to mohutná rázsocha Kriváňa. Názov doliny pochádza z ľudového pomenovania podľa hojného výskytu Kôprovníčka bezobalového. Východiskom do doliny sú Tri Studničky a Podbanské - najzápadnejšia Tatranská osada s baníckou históriou.

Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all