Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby (HZS)

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby Vás totiž finančne ochráni v prípadoch, keď sa v horách dostanete do situácie, z ktorej Vám musí Horská služba pomáhať. Od 1. júla 2006 musí osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, uhradiť Horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním, ktoré sa jej týkajú (zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe). Táto povinnosť sa netýka fyzických osôb, ktoré nie sú plnoleté a osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Online poistenie do hôr cez kamnahory.sk
Od 0,70 € za deň !

Poistenie horskej služby hradí náklady v maximálnej výške 16 600 EUR na nevyhnutné úkony Horskej služby spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni, náklady na poskytnutie prvej pomoci a dopravu k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu. Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej služby sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Čo kryje a kde sa platí poistenie nákladov na zásah HZS?

Horské poistenie finančne kryje tieto úkony HZS:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • prepravu osoby v tiesni po zemi aj letecky

Poistenie je platné na Slovensku vo všetkých horských oblastiach, kde Horská služba vykonáva činnosť (vrátane jaskýň a priepastí):

 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry
 • Belianske Tatry
 • Veľká Fatra
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj

Online poistenie do hôr od 0,70 € za deň! Cestujete do zahraničia? Poistite sa online.

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all