Kláštorská roklina

Kláštorská roklina bola turisticky sprístupnená v roku 1960. Patrí k najnavštevovanejším v Slovenskom raji, je súčasťou NPR Prielom Hornádu. Bola vytvorená potokom, ktorý pramení pod Kláštoriskom a ústi do Hornádu. Meria iba 1,5 km, je pomerne strmá (prevýšenie až 224 m).

Tiesňava Kyseľ

Tiesňava Kyseľ, nachádzajúca sa na východnom okraji planiny Glac medzi hrebeňmi Pircu a Čertovej sihote,v strednej časti Slovenského raja. Má dĺžku 1,5 km a prevýšenie viac ako 180 m. Objavená bola pomerne neskoro - až v roku 1900 a v roku 1907 sa prvýkrát podarilo ju preliezť Kazimírovi Kozlovskému.

Piecky

Piecky - tiesňava v severozápadnej časti Slovenského Raja na potoku Píľanka, ktorý pramení na západných svahoch Glacu a pri osade Píla ústi do Veľkej Bielej vody. Jej spodná časť sa nazýva Biela dolina. Má dĺžku 4km a prevýšenie 378 m, ústie leží 581 m n. m., najvyšší bod 959 m n. m. Táto vápencová tiesňava patrí k najpokojnejším a najtichším.

Sokolia dolina

Sokolia dolina - je najpríkrejšia a jedna z najdivokejších tiesňav Slovenského raja, nachádza sa tu aj najvyšší vodopád v Slovenskom raji a druhý najvyšší na Slovensku - Závojový vodopád vysoký 75 m. Vrchol tiesňavy sa nachádza na východnom okraji planiny Glac na úpätí Veľkej Poľany vo výške 1 002 m n. m.

Suchá Belá

Suchá Belá – tiesňava nachádzajúca sa v sev. časti Slovenského raja, blízko turistického centra Podlesok. Preteká ňou rovnomenný potok, ktorý pramení na severných svahoch planiny Glac a pri Podlesku sa vlieva do Veľkej Bielej vody. Roklina je dlhá 3,8 km a jej prevýšenie je 409 m. Najvyšším bodom je vrch Suchá Belá (959 m n. m.), najnižším ústie (550 m n.m.).

Veľký Sokol

Veľký Sokol – najdlhšia a najmohutnejšia tiesňava, vytvorená potokom Sokol. Začína na západnom okraji planiny Glac vo výške 899 m n. m. a končí ústím potoka do Veľkej Bielej vody vo výške 610 m n. m..Prevýšenie je 289 m na dĺžke 6 km. Horná, mimoriadne malebná časť rokliny sa nazýva Róthova roklina (podľa svojho objaviteľa, ktorý v r. 1898 spolu so spoločníkmi uskutočnil prvý prechod).

Zejmarská roklina

Zejmarská roklina - tiesňava, začínajúca sa na južnom okraji planiny Geravy, je najkratšou a jedinou sprístupnenou roklinou s južnou orientáciou. Potok pramení vo výdatnej vyvieračke na Geravách – Zejmarskej studni – a ústi do Hnilca pod osadou Biele Vody. V Zejmarskej rokline vytvára Vodopády kpt. Nálepku s výškou 22,5 m.

Ubytovanie v okolí

Booking.com
All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all