Göran Wahlenberg

Georg (Göran) Wahlenberg (*01.10.1780 - +22 marca 1851) bol švédsky prírodovedec. Narodil sa v Kropp, Värmland County.

Göran Wahlenberg imatrikuloval v roku 1792 na univerzite v Uppsale. Doktorát z medicíny získal v roku 1806. Göran Wahlenberg bol zvolený členom Kráľovskej švédskej akadémie vied v roku 1808. Profesorom medicíny a botaniky sa stal v roku 1829.

Do Tatier přišel z poverenia švédskej Královskej akadémie vied aby systematicky preskúmal bohatú flóru centrálnych Karpát a a porovnal ju s kvetenou niektorých švédskych pohorí a rakúskych Álp. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre pôsobil do roku 1813.

Výsledkom jeho pôsobenia v Tatrách a Veľkej Fatre je dielo Flora Carpatorum Principalium (1814), v kterom je popísaných 1345 rastlinných druhov aj s náleziskami.Vo Vysokých Tatrách sú po Wahlenbergovi nazvané dve plesá vo Furkotskej doline - Vyšné a Nižné Wahlenbergovo pleso.

Vyšné Wahlenbergovo pleso
Vyšné Wahlenbergovo pleso
Nižné Wahlenbergovo pleso

 

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all