Splavovanie Prielomu Hornádu - popis rieky v úseku Hrabušické Mýto – Čingov

Tok: Hornád
Oblasť: Národný park Slovenský Raj
Vodácka obtiažnosť: WW II/II+
Nástupné miesto splavu: Hrabušické Mýto.
Prístup je od Spišského Štvrtku (z cesty I/18 resp. D1) cez Hrabušice, nástupné miesto je hneď za odbočkou na Betlanovce, tesne pred mostom s možnosťou krátkodobého parkovania
Výstupné miesto splavu: Čingov, turistické stredisko, pod chatou Ihla. 
Prístup je z cesty II/536 buď cez Spišské Tomášovce (pozor na výškový limit podjazdu pod železničnú trať) alebo cez Smižany.

Rieka Hornád pramení na severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského Raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti – Prielomu Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinársky u nás ani v okolitých krajinách.
Splav Prielomu Hornádu je rozdelený na tri úseky, ohraničené nástupnými resp. výstupnými miestami:
1. Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu 1,75 km WW II+
2. Hrdlo Hornádu – Letanovský mlyn 4,6 km WW II
3. Letanovský mlyn – Čingov 5,4 km WW II+
Prvá časť splavu vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu tok výrazne meandruje. Splav je charakteristický ostrými zákrutami a množstvom konárov a kmeňov pobrežných stromov a kríkov trčiacich nad hladinu. Nízku drevenú lávku je možné podľa stavu vody podplaviť alebo je nutné plavidlo preniesť. Ak má niekto v tejto časti výrazné problémy, odporúča sa ukončiť splav na prvom (núdzovom) výstupnom mieste v Hrdle Hornádu a vrátiť sa na pešo na nástupné miesto. Prístup autom do Hrdla nie je dovolený.

V Hrdle Hornádu sa rieka vnára do masívu Slovenského raja a nižšie nie je možné predčasne ukončiť splav! Úsek rieky od Hrdla Hornádu po Čingov sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody. Charakter toku mení, rieka vedie cez úzky kaňon s vysokými skalnými stenami. V závislosti od výšky hladiny je širšia alebo užšia prúdnica, prúd často naráža do skál a prudko mení smer. Osobitým typom nepredvídateľných (a často sa meniacich) prekážok sú spadnuté kmene stromov z okolitých strmých brehov – tie je možné podplaviť alebo obísť. Z dôvodov ochrany prírody je prenášanie lodí zakázané. Správa Národného parku Slovenský raj pravidelne zabezpečuje spriechodnenie toku od popadaných stromov a odpadu.

Pri Letanovskom mlyne je možné v nevyhnutnom prípade ukončiť plavbu. Výstupné miesto sa nachádza pri kartuziánskom moste. Prístup autom na Letanovský mlyn však nie je dovolený, je potrebné prejsť pešo 1 km na okraj lesa, kde končí asfaltová cesta z Letanoviec. Na Letanovskom mylne je možné si tu urobiť prestávku na oddych a občerstvenie, v sezóne je v prevádzke bufet. 
Za Letanovským mlynom sa kaňon ešte zúži, charakter sa ale nemení až po Čingov, kde je záverečné výstupné miesto pri chate Ihla na pravom brehu Hornádu.Na ukončenie splavu upozorňuje vodácka značka na moste pri spodnom parkovisku.

Pozor! Počas splavu územím Národného parku je zakázané vystupovať na brehy na iných ako oficiálnych výstupných miestach! Rešpektuj pokyny pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj a stráže prírody!

All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all