Vyhľadaj hrad, zámok, zrúcaninu

Kraj
Prístup
Typ

Hrad Ostrý Kameň


POISTENIE DO HÔR. Idete do hôr na turistiku? Neriskujte, poistite so ONLINE. Poistenie na 1 deň 0,70€.
ostry_kamen_front Hrad Ostrý Kameň | Hrady a zámky
Autor: Palickap
Typ: Hrad, Zrúcanina

Kraj: Trnavský

Prístup: 45 min - 1 hod

Expozícia: Nie

Sprievodca: Nie

Vstupné: Nie


Hrad Ostrý Kameň sa nachádza na hlavnom hrebeni Zárub, nad obcou Buková, neďaleko Smoleníc. Môže sa popýšiť niekoľkými zaujímavosťami. S výškou 576 m n. m. je najvyššie položeným hradom v Malých Karpatoch. Je postavený na atraktívnom mieste – na západnom konci vápencového hrebeňa Záruby. Od ostatných zrúcanín v Karpatoch sa líši „jedinečnou cestou k hradu“ po hrebeni Zárub. Sú z neho krásne výhľady do okolia, hlavne na vodnú nádrž Buková.

Ako hrad vyzeral

Spočiatku hrad tvoril len obytný palác – malá pevnosť v severnej časti hradného areálu na najvyššom mieste skalného hrebeňa a pozorovacia, strážno-obranná hranolová veža, v ktorej bola vstupná brána. V 15.storočí budovy rozširovali smerom na SZ, v 16.storočí pristavili predhradie na hospodárske účely, bola tu pekáreň a byty pre hradný personál. Hospodárske budovy boli podpivničené a pristavali kaplnku. Na hornom hrade sa nachádzala stráž – veža slúžila na pozorovanie. Okrem toho tu bola cisterna na vodu, kuchyňa, vyhňa a väznice. Celý hradný areál chránili vysoké hradné múry posilnené na nárožiach baštami. Z predsunutej pozorovacej veže na hrebeni bolo možné pozorovať ostatné hrady v okolí – Plavecký hrad, Korlátka a Branč.

História

Bývalý gotický hrad stojí na konci skalnatého vápencového hrebeňa Zárub, od ktorého ho oddeľuje priekopa vysekaná do skaly. Postavili ho pravdepodobne v 13.storočí, hoci prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1363. Jediný náznak staršieho stavebného obdobia je zmienka v rakúskej klosterneuberskej kronike z roku 1273. Niektoré stavebné prvky základov hradu a nároží naznačujú, že ho mohli postaviť okolo roku 1300, predhradie pristavili o niečo neskôr. Spolu s ďalšími hradmi slúžil ako pohraničný hrad. Strážil západnú hranicu Uhorska a tzv. Českú cestu z Budína cez západné Slovensko Biksárdskym priesmykom (medzi Hrubým Kamencom a Osečníkom) do českých krajín. Posádka na hrade mala výborný výhľad nielen na priesmyk, ale aj na celé Záhorie a Borskú nížinu. Hoci bol hrad vybudovaný ako pohraničná pevnosť, neskôr sa stáva sídlom panstva, do ktorého patrila veľká časť Záhoria.

Počas stáročí sa na ňom veľmi často menili majitelia. Začiatkom 18.storočia (1704) sa tu počas Rákocziho povstania (kuruckých vojen) odohrala bitka, pri ktorej bol hrad pravdepodobne dosť poškodený. Navyše sa zmenila trasa Českej cesty, viedla cez Bratislavu, a hrad stratil svoju funkciu. Koncom 18.storočia sa majiteľmi hradu stali Pálffyovci, ktorí však sídlo panstva z hradu Ostrý Kameň premiestnili do Moravského Svätého Jána. Odvtedy hrad chátral a rozpadával sa.

Osobnosti na hrade1366 – Mikuláš zo Seče
1
394 – Stibor zo Stiboríc (dostal ho od kráľa Žigmunda)
1434 – kráľovský majetok po smrti Stiborovho syna Stibora II.
1453 – šľachtické rodiny Keglevičovci, Thurzovci, Forgáčovci
Od 15.st. – grófi zo Svätého Jura a Pezinka
1496 – Imrich a Martin Czoborovci
1507 – Martin Czobor, Imrich odišiel do Holíča
1535 – Gašpar Czobor, Imrichov syn, po nečakanej smrti v roku 1539 zostali po ňom dlžoby a zanechal na hrade ženu s piatimi nezaopatrenými synmi. Prebiehali dlhoročné spory o czoborské majetky. Ako veritelia sa o majetky uchádzali  bratia Peter a Pavol Bakičovci a magnátsky rod Révayovcov. Spory sa skončili až na priamy zásah panovníka v roku 1554, keď si majetky medzi sebou Czoborovci, Bakičovci a Révayovci rozdelili (štvrtinové podiely)
1579 Rudolf II. prepustil panstvo zo zálohu, majetok sa naďalej rozdroboval
1689 dostal gróf Krištof Erdődy majetok zhabaný vzbúrencovi Imrichovi Thökölymu

Hrad Ostrý Kameň

Pohľad na hrad Ostrý Kameň z chodníka smerom na Záruby. Foto: Lure, CC BY-SA 4.0

Prístup k hradu

Pri plánovaní túry na Ostrý Kameň treba počítať s poldenným alebo až s celodenným výletom, podľa miesta východiska. Možnosti na výber túry je viac, všetky však končia na hrebeňovke a prechádzajú cez najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby (768 m n. m.). Pokiaľ sú východiskom Smolenice (buď z vlakovej stanice po  Žltá žltej značke, alebo priamo z obce po Modrá modrej alebo Žltá žltej značke), táto túra patrí k najatraktívnejším v Malých Karpatoch (okolo 6 km). Trasa prechádza cez najkrajšie kúty tejto časti pohoria. Hoci je turisticky a časovo náročnejšia, zvládnu ju aj rodiny s väčšími deťmi, je však potrebné mať dobrú kondíciu.

Hrebeň Zárub je skalnatý, túra však nie je náročná na prevýšenie, ale skôr na dĺžku. Je vhodné rozdeliť si ju na niekoľko časových úsekov a dopriať si dlhšie prestávky. Určite si treba zabezpečiť pitný režim a teplejšie oblečenie do ruksaku, lebo Záruby sú veľmi veterný kopec.

Kúsok za vrcholom Zárub sa z hrebeňa ponúkajú pekné výhľady na dolinu a protiľahlý Veterlín (724 m n. m.). Odtiaľto je aj najkrajší pohľad na hrad. Torzo hradu vyzerá, ako výrazné zakončenie hrebeňa. Dnes je hrad do veľkej miery zarastený lesom. Preto z väčšej diaľky nie je dobre viditeľný.

Pokiaľ nechcete ísť hrebeňom, možno si vybrať Modrá modrú značku a absolvovať túru lesným údolím. Ukrátite sa však o atraktivity, ktoré ponúka trasa cez Záruby.

S malými deťmi je vhodnejšia, oveľa kratšia a menej náročná túra z obce Buková po Zelená zelenej značke (na Ostrý Kameň sa dostanete asi za 65 minút), alebo od vodnej nádrže Buková po Žltá žltej značke  k rázcestiu (na hrad prídete asi za 45 minút). Trasa od Bukovej vedie lesom. Na krátkom úseku pri výstupe na hrad sa treba pripraviť na dosť veľké prevýšenie. Autom sa po asfaltke popri poľnohospodárskom objekte možno dostať takmer až k rázcestiu BREZINKY. Zaparkovať sa dá popri ceste.

Peši prejdete buď k rázcestiu Brezinky, kde sa stretáva Zelená zelená, Žltá žltá a Červená červená trasa, alebo si cestu skrátite smerom doľava cez les, kde sa možno napojiť na Červená červenú trasu – Štefánikovu magistrálu, po ktorej je potrebné pokračovať aj z rázcestia. Výstup je dosť náročný, strmý, cez les po Červená červenej, až po menšiu čistinku. Odtiaľ môžu ísť zdatní turisti strmo priamo hore cez les k hradu, vhodnejšie je pokračovať vrchnou Červená trasou vľavo, ktorá sa zatáča a je miernejšia. Po krátkom čase nás zavedie priamo k hradu. Celý výstup trvá 35 – 40 minút.

Video

Povesti a legendy

Vdova a ostrokamenický poklad

Keď sa koncom 18.storočia Pállfiovci sťahovali z Ostrého Kameňa, na hrade zostal strážiť len starý bradatý muž. Hrad zostal opustený a prázdny, len deti z Bukovej sem niekedy zavítali a naháňali sa medzi zrúcanými múrmi, čím nahnevali bradatého strážcu. Jedného dňa sa však starec pri ich naháňaní zranil, no keď mu prišli s rodičmi pomôcť, nenašli nikoho, iba prázdne múry. Čas plynul a odvtedy prešlo vyše 100 rokov.

V tom čase žila v Bukovej, v chatrči lakomá a závistlivá vdova, ktorá mala 7 synov. Aby nejako prežili, naučila chlapcov kradnúť. Všetci sa im radšej vyhýbali oblúkom. Jedného dňa vdova zbierala raždie na zimu, až zablúdila. Dostala sa k ruinám hradu Ostrý Kameň. Ani nevedela ako, ocitla sa v podzemnej komnate, kde našla plno zlata a iných drahých vecí. Nabrala si z pokladov, koľko vládala uniesť a utekala domov zavolať synov, aby jej pomohli odniesť celý poklad.

Starší synovia naberali zlato do vriec a hrncov a vtedy zbadali v kúte komnaty starca, ktorý ich napomínal, aby neboli nenásytný a vyháňal ich von. Chlapci sa zľakli, odhodili vrecia s pokladmi a od strachu utiekli. Matku tam nechali, lebo ich nepočúvala a ďalej naberala poklady. Najmladší syn išiel matku hľadať, a keď vošiel do podzemia, starca slušne pozdravil. Bradatý chlap sa mu za úctivé správanie odmenil plným hrncom zlata a poslal ho von. Prekvapený chlapec zabudol na matku a poslušne vyšiel von. Vchod sa za ním zatvoril. Zrazu zahrmelo a podzemie aj s časťou hradu sa zrútilo a vdovu aj s pokladom zasypalo.

Odvtedy už nikto o starcovi ani o vdove nepočul. Niekedy v noci vraj počuť z podzemia tiché stony a nárek. Chlapci mali dosť peňazí na slušné živobytie a začali sa živiť poctivým remeslom.

Chorvát na Ostrom Kameni

Jedného dňa prišiel do Bukovej cudzinec – Chorvát. Podľa erbu a oblečenia vyzeral ako šľachtic, zdalo sa, že je majetný. Usadil sa v zničených múroch, najal si ľudí z okolia a pustil sa do obnovy hradu. Ľudia pracujúci na hrade boli prekvapení, lebo za robotu dostávali plácu. Okolitý páni sa na celú vec pozerali s nedôverou a niektorí obvinili Bakiča zo zbojstva. Ten sa však na svoju obhajobu preukázal listinou, ktorou mu cisár hrad Ostrý Kameň daroval ako náhradu za zničený majetok a vyvraždenú rodinu vo svojej domovine. Od porazených Turkov si v čestnom boji vzal iba to, čo mu dlhovali a z toho platil tých, ktorí mu pomáhali pri obnove hradu. Bakičovi poddaní pomohli obnoviť hrad a nakoniec dostali ešte aj posledný dukát ako výslužku na jeho svadbe vo vynovenom hrade.

V roku 1540 hrad patril bratom Petrovi a Pavlovi Bakičovcom. Zachovali sa výplatné listiny z opravy hradu. Za celodennú prácu dostali poddaní plat – v lete 6 grajciarov, v zime 5 grajciarov, lebo bol kratší deň. Majstri murári a kamenári dostali za týždeň 1 zlatý, ich pomocníci pracovali len za jedlo. Zhotovenie dverí stálo 1 zlatý, 6 kachľových pecí 10 zlatých, za zasklenie 11 okien dostali sklárski majstri z Holíča 40 denárov. Z jednej z pivníc sa vraj dalo dostať do tajnej chodby, ktorá viedla pod hlavným hrebeňom a vychádzala na vrchu Havranica.

Mapa

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all
Hrad Červený kameň
Červený Kameň sa nachádza na JV svahu Malých Karpát, asi 2 km JZ od obce Častá, nad osadou Píla. Patrí medzi najkrajšie a najzachovalejšie hrady na Slovensku. Postavili ho nad strmým svahom doliny...
Viac info
Plavecký hrad
Zrúcanina Plaveckého hradu stojí nad obcou Plavecké Podhradie, na vápencovom výbežku vrchu Pohanská, na západnom okraji Malých Karpát. Hrad postavili na strategicky významnom mieste, ako kráľovskú...
Viac info
Tematínsky hrad (Tematín)
Tematín je malebná zrúcanina v JZ časti pohoria Považský Inovec , v katastri obce Lúka, neďaleko Piešťan. Predpokladá sa, že vznikol ako kráľovský hrad, po roku 1242 , tesne po tatárskom...
Viac info
Hrad Korlátka (Cerovský hrad)
Korlátka je zrúcanina gotického hradu na krátkom skalnatom zalesnenom výbežku, na západnej strane Malých Karpát. Vypína sa nad záhorskou obcou Cerová (Lieskové) – časť Rozbehy. Prvá zmienka o hrade...
Viac info
Hrad Ostrý Kameň
Hrad Ostrý Kameň sa nachádza na hlavnom hrebeni Zárub, nad obcou Buková, neďaleko Smoleníc. Môže sa popýšiť niekoľkými zaujímavosťami. S výškou 576 m n. m. je najvyššie položeným hradom v Malých...
Viac info
Hrad Šášov
Hrad Šášov sa nachádza na severnom okraji Štiavnických vrchov, vypína a na brale nad meandrom Hrona. Rok vzniku hradu nie je známy, predpokladá sa polovica 13. storočia. Prvá písomná zmienka je až z...
Viac info
Súľovský hrad
Súľovský hrad je zrúcanina hradu v Súľovských skalách. Hrad bol postavený v prvej polovici 15. storočia ako strážny hrad na ochranu obchodnej cesty. Hrad sa týči na mohutnom skalnom bradle vo výške...
Viac info
Oponický hrad
Oponický hrad je zrúcanina hradu na západnom výbežku pohoria Tríbeč, asi 2 km juhovýchodne od obce Oponice. Postavený bol asi v druhej polovici 13. storočia, prvá písomná zmienka je z roku 1300....
Viac info
Gýmeš
Hrad Gýmeš je rozsiahla zrúcanina hradu v pohorí Tríbeč, asi 5 km od obce Jelenec (pôvodne Gýmeš). Postavený bol v polovici 13. storočia na vrchu Dúň vo výške 514m. Prvá písomná zmienka je z roku...
Viac info
Hrad Hrušov
Hrad Hrušov je zrúcanina gotického hradu v pohorí Tríbeč, neďaleko Topoľčianok. Leží v nadmorskej výške 488m neďaleko vrchu Skalka, na osamotenom skalnom výbežku, čo vytvára neopakovateľnú scenériu....
Viac info
Budatínsky hrad
Budatínsky hrad sa nachádza v Žiline, mestskej časti Budatín, pri sútoku riek Váh a Kysuca. Hrad je zrekonštrouvaný a sprístupnený verejnosti. Vedľa hradu sa nachádza najstarší park v Žiline a okolí...
Viac info
Starhrad
Starhrad (alebo Starý hrad, Starigrad, Varínsky hrad) je zrúcanina hradu týčiaca sa nad Váhom vo výške 475m neďaleko Nezbudskej lúčky. Hrad bol postavený na ochranu starej cesty vedúcej Považím...
Viac info
Čachtický hrad
Čachtický hrad je zrúcanina hradu v Malých Karpatoch medzi obcami Čachtice a Višňové. Čachtický hrad bol postavený v prvej polovici 13. storočia. Jeho úlohou bolo strážiť západnú hranicu Uhorska....
Viac info
Lietavský hrad
Lietavský hrad je zrúcanina hradu. Nachádza sa 10 km južne od Žiliny nad obcou Lietava. Zrúcaniny hradu patria medzi najrozsiahlejšie a najlepšie zachované na Slovensku. Hrad bol postavený v druhej...
Viac info
Blatnický hrad
Blatnický hrad je zrúcanina hradu. Nachádza sa na strmom kopci neďaleko rovnomennej obce Blatnica. Bol postavený v 2. polovici 13. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1300 kedy bol jeho...
Viac info
Oravský hrad
Oravský hrad je považovaný za jeden najkrajších hradov na Slovensku. Nachádza sa v obci Oravský Podzámok. Je to výrazná dominanta oravského regiónu - vypína sa na bralovom útese Skrušínskeho...
Viac info
Dračí hrádok
Dračí hrádok sú zrúcaniny hradnej veže. Leží v južnej časti Malých Karpát, juhovýchodne od obce Borinka, nad dolinou Stupavského potoka. Z Dračieho hrádka sa zachovali len zvyšky múrov vstupného...
Viac info
Hrad Pajštún
Hrad Pajštún je zrúcanina hradu, z ktorej sa zachovala značná časť múrov. Nachádza sa nad obcou Borinka, na juhozápadnej strane Malých Karpát. Stavba hradu sa datuje do 13. storočia. Patril do...
Viac info
Kežmarský hrad
Kežmarský hrad (alebo aj Kežmarský zámok) sa nachádza v meste Kežmarok, pod Zámockým kopcom. Kežmarský zámok bol postavený na základoch kláštora na prelome 14. a 15. storočia. Pôvodne bol postavený...
Viac info
Hrad Divín
Hrad Divín je zrúcanina hradu. Nachádza sa priamo v obci Divín, asi 15 km severozápadne od Lučenca. Postavený bol na prelome 12. a 13. storočia ako ochrana cesty do stredoslovenskej oblasti. Prvá...
Viac info
Hrad Šomoška
Hrad Šomoška je zrúcanina hradu. Nachádza sa 10 km južne od Fiľakova, takmer na slovensko – maďarskej štátnej hranice. Hrad nesie meno maďarskej obce Somoskő, nad ktorou sa vypína. Hrad vznikol na...
Viac info
Turniansky hrad
Turniansky hrad je zrúcanina hradu. Nachádza sa nad obcou Turňa nad Bodvou, na krasovom kopci v Národenej prírodnej rezervácii Turniansky hradný vrch. Ruiny hradu sa už zďaleka vypínajú popri ceste.
Viac info
Jasenovský hrad
Jasenovský hrad je zrúcanina hradu. Nachádza sa asi 4 km južne od Humenného, na zalesnenom chrbte Humenských vrchov. Hrad bol postavený v 13. storočí po vpáde Tatárov, jeho úlohou bolo strážiť...
Viac info
Kaštieľ v Dolnej Mičinej
Renesančný kaštieľ v Dolnej Mičinej sa nachádza na vyvýšenine nad obcou Dolná Mičiná. Silueta kaštieľa je dominantou obce a budí záujem návštevníkov prichádzajúcich od Banskej Bystrice cez Horná...
Viac info
Kaštieľ Svätý Anton
Kaštieľ Svätý Anton označovaný aj ako Kaštieľ Antol alebo Koháriovský sa nachádza v obci Svätý Anton, pár kilometrov od Banskej Štiavnice. Kaštieľ bol postavený v roku 1744 v neskoro barokovo –...
Viac info
Holumnický hrad
Zrúcanina Holumnického hradu sa nachádza na trávnatej vyvýšenine priamo v obci Holumnica. Hrad bol postavený na prelome 15. a 16. storočia, neskôr bol upravovaný. Išlo o goticko-renesančnú blokovú...
Viac info
Hrad Muráň
Muráň je zrúcanina hradu na sever od obce Muráň, na vrchu Cigánka (935 m n. m.), na južnom okraji Muránskej planiny. Hrad Muráň je tretí najvyššie položený slovenský hrad. Hrad bol postavený v 13....
Viac info
Hrad Revište
Zrúcanina hradu Revište (310 m n.m.) sa nachádza 4 km severne od Žarnovice (časť Revištské Podzámčie) na výbežku Čierneho vrchu pohoria Vtáčnik. Zrúcanina hradu Revište poskytuje nezabudnuteľný...
Viac info
Pustý hrad
Pustý hrad (475 – 571 m n. m.)- starý Zvolenský hrad alebo taktiež nazývaný Starý Zvolen je hradný komplex nad sútokom Hrona a Slatiny. Skladá sa z dvoch hradných častí: Dolného a Horného hradu,...
Viac info
Liptovský hrad
Liptovský hrad (1000 m n.m.) je ruina hradu na Liptove, na hranici okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Zvyšky hradu stoja na vrchu Sestrč v Chočských vrchoch, nad obcami Kalameny a Bukovina....
Viac info
Kaštieľ Predná Hora
Kaštieľ na Prednej Hore dal postaviť bulharský cár Ferdinad Coburg (1861 - 1948). Stavba kaštieľa začala v roku 1912. Dokončenie kaštieľa zastavila prvá svetová vojna, dokončenia sa dočkal až po...
Viac info
Kaštieľ Betliar
Kaštieľ Betliar sa nachádza v malebnej dedinke Betliar, sedem kilometrov severne od Rožňavy. Kaštieľ Betliar je jeden z najkrajších slovenských kaštieľov, obklopený je nádherným anglickým parkom....
Viac info
Košický hrad
Košický hrad je zrúcanina hradu, ktorý stál na vrchu Hradová severozápadne od Košíc. Po hrade nezostali veľké stopy, len zvyšky základov a obvodového muriva nasvedčujú tomu, že tu kedysi stál hrad....
Viac info
Hrad Dobrá Voda
Hrad Dobrá Voda (320 m.n.m) je zrúcanina gotického hradu. Hrad sa nachádza v strednej časti pohoria Malé Karpaty nad obcou Dobrá Voda v okrese Trnava - na území prírodnej rezervácie Slopy. Hrad...
Viac info
Soví hrad
Zrúcanina Sovieho hradu sa nachádza na brale eliptického tvaru, priamo nad domami obce Šurice. Bralo sa vytvorilo ako výplň sopečného komína začiatkom štvrtohôr. Na vrchu sopečného brala sú chabé...
Viac info
Kamenický hrad
Kamenický hrad je zrúcanina hradu nad obcou Kamenica. Hrad Kamenica leží severozápadne od historického mesta Sabinov na vápencovom brale v pohorí Čergov. Stredná časť vápencového brala je zúžená a...
Viac info
Červený kláštor
Červený kláštor (oficiálne Lechnický kláštor) sa nachádza na území obce Lechnica. Červená farba striech kláštorných objektov sa prejavila v názve Červeného kláštora. Červený kláštor je od roku 1970...
Viac info
Zvolenský zámok
Zvolenský zámok (292 m n.m.) sa nachádza na vyvýšenine, priamo v meste Zvolen. Zámok bol postavený v druhej polovici 14. storočia, v rokoch 1370 - 1382. Postupne v 16., 17. a 18 storočí bol...
Viac info
Spišský hrad
V nadmorskej výške 634 m, na vápencovej skale prevyšujúcej okolitý terén o 200 m, vládne Spišskej kotline jedna z najcennejších pamiatok Spiša, národná kultúrna pamiatka Spišský hrad. Je nielen...
Viac info