Splavovanie Prielomu Hornádu je od mája 2016 regulované. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a environmentálne riziká, splavovanie je obmedzené a vykonáva sa pod neustálou kontrolou Správy Národného parku.

Pravidlá splavovania

 • Splavovanie Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj je povolené v termíne od 1.mája do 31. októbra.
 • Splavovanie je povolené pre jedno alebo dvojmiestne lode - kajaky, kanoe a nafukovacie člny. Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú ZAKÁZANÉ!
 • Je potrebné mať vlastné lode, Správa NP Slovenský raj ich neposkytuje.

Povolenie na splav vydá Správa Národného parku Slovenský raj po splnení nasledujúcich podmienok

 • Výška hladiny rieky Hornád na vodomernej late v Hrabušiciach v deň splavu o 8.00 hod musí byť v rozmedzí 70 cm do 110 cm. Túto informáciu si môžete skontrolovať na stránke shmu.sk > hydrologické spravodajstvo > vodomerné stanice > Hrabušice Hornád.
 • Počet lodí je obmedzený na 70 denne.
 • Účastník splavu akceptuje prevádzkový vodácky poriadok, ktorý je uverejnený na tomto webe a na informačnej tabuli na mieste začiatku splavu v lokalite Hrabušice,Mýto - most

Ďalšie informácie

 • Obsadenosť jednotlivých dní v roku počtom lodí si môžete preveriť v KALENDÁRI ZAREGISTROVANÝCH PLAVIDIEL NA SPLAV PRIELOMU HORNÁDU.
 • Odporúčame zaregistrovaným účastníkom si priebežne pred termínom splavu kontrolovať vývoj úrovne vodnej hladiny rieky Hornád , pretože v prípade nižšej alebo vyššej hladiny ako je povolené rozmedzie splav nebude možné uskutočniť.
 • Na základe splnenia podmienok pracovník Správy NP Slovenský raj vydá povolenie(lístok) na splav priamo na mieste začiatku splavu v lokalite Hrabušice,Mýto - most podľa dátumu a času Vašej registrácie.
 • Splavovanie bude možné aj bez predbežnej registrácie priamo na mieste, avšak nezaručuje sa vydanie povolenia na splav z dôvodu prekročenia kapacity - 70 lodí denne.
 • Pracovník Správy NP bude počas víkendov a štátnych sviatkov v období od 1.mája - 31. októbra prítomný na lokalite Hrabušice, Mýto - most v čase od 8.00 - 9.00 hod, 10.00 -11.00 hod a od 13.00 - 14.00 hod., kedy vydá povolenie. Cez pracovné dni neregistrovaný záujemca o splav má možnosť kontaktovať pracovníka Správy NP Slovenský raj p. Róberta Javorského na telefónnom čísle +421 903 298 223.
 • Splavovanie Prielomu Hornádu je spoplatnené. Poplatok za 1 osobu na jednorazové splavenie rieky je 10€. Cena zahŕňa poistenie pre prípadný zásah Horskou záchrannou službou.
 • Platba za povolenie na splav sa bude realizovať v hotovosti priamo na mieste začiatku splavu (Hrabušice, Mýto - most) počas vydávania povolenia na splav.

Užitočné linky

Prielom Hornádu - vodácky sprievodca

Prielom Hornádu - prevádzkový vodácky poriadok

Aktuálna hladina Hornádu v Hrabušiciach

Upozornenie

 • Splav Prielomu Hornádu je monitorovaný bezpečnostným systémom!
 • V prípade nelegálneho splavu Prielomu Hornádu (bez povolenia a dodržania podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku) bude udelená pokuta od pracovníkov Správy NP Slovenský raj alebo členov Stráže prírody do výšky 66€.


Splavovanie Hornádu - mapa

Legenda

Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all