Opäť po roku budú správcovia TANAPu zisťovať počet kamzíkov v Tatrách. Spočítavanie v zmysle programu starostlivosti o zver v Tatranskom národnom parku organizujú v dňoch 23. a 24. októbra Štátne lesy TANAPu. V takmer šesťdesiatich lokalitách desiatich ochranných obvodov od Zverovky až po Tatranskú Javorinu bude kamzíky spočítavať takmer stovka zamestnancov Štátnych lesov TANAPu. Aj tento rok sa kamzíky budú spočítavať v spolupráci s Tatrzanskim Parkom Narodowym na poľskej strane Tatier.

 

Kým jesenným spočítaním zaznamenávajú správcovia územia kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou, jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat. Pri tohtoročnom jarnom spočítavaní žilo v tomto chránenom území 950 kamzíkov, z toho 675 v slovenskej časti Tatier.

Počas viac ako päťdesiatročného sledovania kamzičej populácie bol ich najnižší počet zaznamenaný koncom 90-tych rokov 20. storočia. Vtedy počet kamzíkov klesol pod 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v Tatrách pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.Zdroj: www.lesytanap.sk

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all